Konfidentsiaalsus

Üldosa
The Coca-Cola Company austab iga meie kodulehekülgi külastava inimese privaatsust. Käesolevate konfidentsiaalsuspõhimõtetega on kindlaks määratud see informatsioon, mida The Coca-Cola Company võib koguda ja kuidas me võime seda informatsiooni kasutada.

Isikuandmed
The Coca-Cola Company ei kogu oma kodulehtede kaudu informatsiooni, mis teeks võimalikuks Teie isiku tuvastamise (nt nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress (edaspidi isikuandmed)), välja arvatud juhul, kui Te olete selle meile vabatahtlikult esitanud. Kui Te ei soovi oma isikuandmete kogumist, siis ärge esitage neid meile. Kui edastate meile oma isikuandmed, võime seda informatsiooni kasutada järgmistel viisidel, välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti: võime seda informatsiooni salvestada ja töödelda, et paremini mõista Teie vajadusi ja seda, kuidas saaksime oma tooteid ja teenuseid paremaks muuta; võime seda informatsiooni kasutada Teiega kontakteerumiseks (või võib seda töid teostav ettevõte või mõni muu kolmas isik, kes tegutseb reklaamikampaania läbiviimisel meie nimel); ja/või võime anda kolmandatele isikutele koondandmeid (st mitte andmeid üksikisikute kohta) selle kohta, kes on meie kodulehtede külastajad ja kasutajad. Me ei kavatse praegu ega ka tulevikus Teie isikuandmeid müüa, rentida ega turustada kolmandatele isikutele. Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et The Coca-Cola Company konfidentsiaalsuspõhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist. Informatsiooni, mida lapsed või muud isikud on jututubade, e-kirjavahetuse ja teadetetahvlite kasutamise käigus vabatahtlikult esitanud, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. The Coca-Cola Company soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundlikku kasutamist internetis.

Lisamärkus lapsevanematele
Käesolev koduleht kuulub The Coca-Cola Company avalike kodulehtede hulka. Aeg-ajalt kasutatakse mõnel konkreetsel kodulehel teistsuguseid konfidentsiaalsuspõhimõtteid kui avalikel kodulehtedel tavaliselt, sel juhul kehtivad laste andmete konfidentsiaalsusega seotud erisätted.

Lapsed
The Coca-Cola Company ei kogu isikuandmeid inimestelt, kes on nooremad kui 13 aastat. Ettevõte on pannud vastavates kohtades spetsiaalselt välja juhendid lastele, et nad ei edastaks sellist teavet meie kodulehtede kaudu, ja/või astunud samme, et saada lapsevanematelt nõusolek sellise teabe esitamiseks. Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et The Coca-Cola Company konfidentsiaalsuspõhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist, kuid informatsiooni, mida lapsed või muud isikud on jututubade, e-kirjavahetuse ja teadetetahvlite või muu sarnase kasutamise käigus vabatahtlikult esitanud, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. The Coca-Cola Company soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundlikku kasutamist internetis.

Automaatselt kogutav lisateave
Teatud juhtudel võime automaatselt (st ilma vastava registreerimiseta) koguda meie kodulehe avajatelt tehnilist teavet, mida ei saa isikutega seostada. Selliseks teabeks on näiteks see, millist sirvijat Te kasutate, milline on Teie arvuti operatsioonisüsteem ja mis on selle kodulehe domeeninimi, kust Te meie kodulehele tulite.

Teie arvutisse automaatselt tekkiv informatsioon - küpsised (cookies)
Kui Te vaatate meie kodulehti, saame salvestada Teie arvutisse teatud informatsiooni. Selline informatsioon salvestatakse "küpsise" või samalaadse failina ja see informatsioon võib meid mitmel viisil aidata. Küpsised on meile abiks näiteks kodulehtede Teie huvidele ja eelistustele vastavamaks muutmisel. Enamiku sirvijatega on võimalik küpsised arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida nende loomine või saada hoiatus enne küpsise salvestamist. Nende võimaluste kohta leiate täpsemat teavet oma sirvija juhendist või abimenüüst.