1. KAMPAANIA: FANTA VÄLJAKUTSE

2. KORRALDAJA: Tarbijamängu “FANTA VÄLJAKUTSE“ (edaspidi “Tarbijamäng”) korraldajaks on UAB Gravitas Partners, registrikood 300078393, registrijärgne asukoht Totorių g. 5-3, LT-01121 Vilnius, Leedu(edaspidi “Korraldaja”). Tarbijamäng toimub allolevate reeglite kohaselt (edaspidi “Reeglid”).

3. KAMPAANIA TERRITOORIUM

Tarbijamäng toimub Eesti territooriumil, kogu tegevus leiab aset Fanta sotsiaalmeedia platvormidel.

4. KAMPAANIA KESTVUS

Kampaania algab 02. märtsil 2020 ja lõpeb 20. aprillil 2020.

5. OSALEMISÕIGUS

Tarbijamängus saavad osaleda kõik Eestis elavad üle 12-aastased füüsilised isikud (nooremad isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid seadusliku esindaja nõusolekul). Tarbijamängus ei tohi osaleda Korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude Korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

6. KAMPAANIA AUHINNAD

Fanta annab välja 6 kendamat, koos Fanta karastusjoogiga. Komplekti väärtus on 48 euri.

7. KUIDAS OSALEDA

7.1. Tarbijamängu kestvus on 2 märts – 20aprill 2020. Tarbijamängus osalemiseks tuleb minna TikToki, jäljendada ühte Fanta väljakutset ning lisada #Fantaeesti.

7.2. Registreerides võtab osaleja täieliku vastutuse tõese ja täpse info edastamise eest. Korraldaja ei vastuta osaleja poolt info edastamisel tehtud vigade eest.

7.3. Auhinnad võitjad kuulutatakse välja iga esmaspäev 16.märtsist kuni 20. aprillini. Kokku loositakse välja 6 eksklusivset PR pakki6 Kendamaga.

7.4. Fanta suunamudijad valivad osalejate hulgast oma lemmikud:

· 16.03- 1 väljakutse

· 23.03- 2 väljakutse

· 30.03- 3 väljakutse

· 06.04- 4 väljakutse

Fanta valib osalejate hulgast oma lemmikud:

· 13.04- kõik väljakutsed

· 20.04- kõik väljakutsed

Osalejad on need, kes lõid Fanta väljakutsest oma versiooniTikTok platvormillisades kampaania hastag(#Fantaeesti) punktis 7.1. nimetatud kampaaniaperioodil. Üks osaleja saab võita Tarbijamängus ühe auhinna.

7.5. Iga esmaspäev alates 16. märtsist kuni 20. aprillini 2020 (kaasa arvatud) valivad influencerid VÕI Fanta ise enda lemmiku jäljendatud TikTok video kuus võitjat.Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt kell 16.00 iga esmaspäev. Igat võitjat teavitatakse võidust läbi sotsiaalmeedia platvormi.

8. AUHINDADE KÄTTE SAAMINE

8.1 Auhinnad saadetakse välja koheselt peale võitja väljakuulutamist

8.2. Võitja saab ühendust võtta kui tekib lisa küsimusi. Kontaktnumber on +37061863509

8.3 Auhinna kätte saamiseks peab võitja teada andma enda aadressi, kuhu auhind saata

8.4 Auhindu ei saa vahetada muude toodete vastu või välja võtta rahas.

 

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA

9.1 Andmete vastutav töötleja on – UAB Gravitas Partners, registrikood 300078393, registreeritud aadress Totorių g. 5-3, LT-01121 Vilnius, Leedu.

9.2 Andmete vastutav töötleja kogub ja töötleb Tarbijamängu korraldamise eesmärgil järgmisi isikuandmeid:

9.2.1 E-posti aadress;

9.2.2 Eesnimi;

9.2.3 Perekonnanimi;

9.2.4 Kontonime;

9.2.5 Profiilipilti;

9.2.6 Võitja aadress;

9.3 Andmete vastutav töötleja kogub ja töötleb isikuandmeid lähtuvalt Andmekaitse üldmääruse (EL) 2016/679 Artiklist 6(1)(b) (töötlemine on vajalik andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist vajalike toimingute tegemiseks).

9.4 Isiklikke andmeid kasutatakse osalejate registreerimiseks Tarbijamängu, loosimise läbi viimiseks, võitjate nimekirja avaldamisel ja võitjatega kontakteerumisel.

9.5 Korraldaja võib avaldada isikuandmeid oma koostööpartneritele ja partneragentuuridele, kes tegelevad Tarbijamängu korraldamisega. Osalejate isiklikke andmeid ei edastada mujale riikidesse väljaspool Euroopa majanduspiirkonda.

9.6. Andmete vastutav töötleja kasutab ja säilitab isikuandmeid nii kaua kui on vajalik lähtuvalt nende kogumise eesmärgist. Isikuandmed kustutatakse peale kampaaniaperioodi või kaebuse korral peale kaebuse lahendamist.

9.7  Kontakteerudes andmete vastutava töötlejaga saavad andmesubjektid kasutada oma õigusi (kui neid õigusi ei ole piiratud seadustega) seoses:

9.7.1 juurdepääsuga teabele ja isikuandmetele;

9.7.2 isikuandmete parandamise või kustutamisega;

9.7.3 töötlemise piiramisega;

9.7.4 andmeedastusega;

9.7.5 isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisega (kui töötlemine põhineb nõusolekul);

9.7.6 vastuväite esitamisega.

 

9.8 Andmesubjektid võivad esitada kaebuse oma alalise elukohariigi järelevalveasutusele, kui nende arvates on nende privaatsusõiguseid rikutud. Vastavate asutuste kontaktandmed on leitavad aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en/.

9.9 Isikuandmete töötlemise kohta saate lisateavet Korraldajalt aadressilegle@coagency.lt

 

10. Lisainformatsiooni kampaania kohta on võimalik saada Korraldajalt aadressil egle@coagency.lt