#SketchFanta kasutamine

 

Lisades oma fotole #SketchFanta ja @fantaeesti, annad sa ettevõttele Coca-Cola Company ja seotud osapooltele ajaliselt piiramatu ja pöördumatu nõusoleku tasuta ning kõikidel territooriumitel kasutada pilti ja selle modifikatsioone kommunikatsioonis, eelkõige sotsiaalmeediakanalites nagu Facebook, Instagram, Twitter ja teised. Sinu asjakohast (kasutaja)nime kasutatakse pildi autorluse tõendamisel.