Fanta kampaania „HANDSHAKE 2020”

REEGLID

 

1. KORRALDAJA

Fanta kampaania „Handshake 2020” (edaspidi: kampaania) korraldab Coca-Cola Balti jookide AS Eesti, registrikood 10347265, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 800 2635 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas nende reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.

 

2. OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud (alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad. Kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

 

3. KAMPAANIA KESTUS

Kampaania “FANTA HANDSHAKE” kestab: 30.01.2019– 20.02.2019.

Auhindu loositakse välja kolmel nädalal: 

6. veebruar

13. veebruar

20. veebruar 

Võitjad tehakse teatavaks Fanta sotsiaalmeedia platvormil (Instagramis @fantaeesti) üleval nimetatud kuupäevadel.

 

4. KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

5. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

Kampaanias osalemiseks peab osaleja tegema oma versiooni Fanta Tiktok handshake videost Tiktok platvormil, videole tuleb juurde lisada #Fantaeesti. Samuti tuleb videot jagada enda Instagrami storys. Jagades tuleb videol ära märkida @fantaeesti. 

Lisades Tiktokis videole #Fantaeesti annab see korraldajale õiguse kasutada materjale Fanta sotsiaalmeedia platvormidel (Facebook, Instagram, Twitter) ning teha seda tasuta. Kasutajanimi lisatakse postitusele juurde, et viidata video autorile. 

 

6. AUHIND

Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 35 eurot. Kampaania auhind võitjale on üks kast Fantat 0,5L PET. Kast sisaldab 12 pudelit Fanta 0,5L PETi. (edaspidi: auhind). Korraldaja teatab võitjast üleval märgitud kuupäevadel @Fantaeesti instagrami kontol.

 

7. MUUD SÄTTED

Teave kampaania reklaami kohta on mõeldud vaid infoks.

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel.

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib reegleid.

Auhindu ei saa vahetada sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

Osalejad saavad rohkem teavet kampaania kohta kirjutades e-postile balticsinfo@coca-cola.com

Reeglid on kinnitanud AS COCA-COLA BALTI JOOGID