[Go! saitide isikuandmete puutumatust käsitleva teate esimene kiht]

Clifford Chance – 15.05.2018

Konfidentsiaalne

 

NV Coca-Cola Services SA („meie“; „meid“) on vastutav andmetöötleja käesolevas isikuandmete puutumist käsitlevas teates kirjeldatud andmete töötlemisel.

 

Kasutame Teie isikuandmeid mitmetel põhjustel, mis on kirjeldatud isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Peaksite olema nendega kursis, sest need võivad Teid mõjutada. Kasutame Teie isikuandmeid - siis ja ainult siis, kui annate selleks oma nõusoleku – järgmistel eesmärkidel:

 

 • analüüsid Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ning sisu, mida jagate meie sotsiaalmeedias, et sellest tulenevalt tuvastada tarbimissuundi ja -mustreid. See aitab paremini tundma õppida meie sotsiaalmeedia kasutajaid ning täiustada meie saite ja Coca-Cola tooteid ning teenuseid vastavalt kasutajate eelistustele;

 

 • mõõta Teie kaasatust meie saitidel (nt kuidas ja millal Te meie saite kasutate, millise seadmega ning kui kaua neil viibite ja analüüsi alusel tuvastada tarbimissuundi ning -mustreid. See võimaldab täiustada meie saite ja Coca-Cola tooteid ning teenuseid;

 

 • jagada meie saitidel Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ja sisu, mida meie sotsiaalmeedias avaldate turunduskampaaniate kontekstis ja üldisemalt selleks, et tutvustada ning esile tõsta meie saite, Coca-Cola tooteid ja Coca-Cola teenuseid.

 

Peaksite ka teadma, et hindamine ja profileerimine toimub automatiseeritud meetodil selleks, et (i) analüüsida Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ja sisu, mida jagate meie sotsiaalmeedias ning (ii) mõõta Teie kaasatust meie saitidel vastavalt ülalmainitud tingimustele. Profileerimine ei hõlma Teie isikliku käitumise jälgimist mitte mingil moel. Seda kasutatakse ainult selleks, et aidata meil üldisemalt tundma õppida saitide kasutajate eelistusi ja käitumist ja selle analüüsi põhjal saite ning Coca-Cola tooteid ja teenuseid täiustada.

 

Teie isikuandmete hulgas, mida kasutatakse kooskõlas isikuandmete puutumatust käsitleva teatega, on Teie avalik sotsiaalmeedia profiil, asukohainformatsioon, sisu, mida jagate meie sotsiaalmeedias ning andmed Teie tarbimisharjumuste, huvide ja tegevuse kohta saitidel. Meie küpsiste reeglites on kirjeldatud, et kogume Teie isikuandmeid küpsiste abil.

 

Pange tähele, et mõnede isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud töötlustoimingute eesmärgil edastame Teie isikuandmeid ettevõtetesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda: Adobe (USA) ; Apigee (USA) ; Amazon Web Services (US); DMeX 2.0 (USA) ; ExactTarget (USA) ; Gigigo (Brazil / Mexico); Gigya (USA) ; Google Cloud (USA) ; ICP (USA) ; Livefyre DB (USA) ; Janrain (USA) ; Microstrategy (USA) ; WordPress (USA) ; Wunderman.

Isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest leiate lisainformatsiooni oma isikuandmete kasutamise, edastamise ja talletamise kohta. Informatsioon sisaldab ka juhiseid meiega kontakteerumiseks ning selgitusi, kuidas saate oma õiguseid kasutada.

 

[Go! saitide isikuandmete puutumatust käsitleva teate teine kiht]

 

 1. Üldine isikuandmete kaitse eeskiri

 2. Milliseid isikuandmeid Teie kohta kogume?

 3. Kuidas Teie isikuandmeid kogume?

 4. Kuidas teie isikuandmeid kasutame?

 5. Millist profileerimist kasutame?

 6. Kellele Teie isikuandmeid avaldatakse?

 7. Kolmandate osapoolte saidid / kolmandate osapoolte teenusepakkujad

 8. Kolmandate osapoolte reklaamiga seotud müüjad

 9. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega, kuidas saate neid kasutada ja kuidas meiega ühendust võtta?

 10. Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

 11. Saitide kasutamine alaealiste poolt ja hoiatus vanematele

 12. Milliseid isikuandmeid edastame väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

 13. Kohaldatav seadus

 14. Uuendused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates

 

[Go! saitide isikuandmete puutumatust käsitleva teate kolmas kiht]

 

 

Go! saitide isikuandmete puutumatust käsitlev teade

- Nõusoleku taotlused -

 

Võite järgnevalt loetletud isikuandmete töötlustega nõustuda või neist keelduda - iga töötluse eesmärgi puhul eraldi, märkides linnukese iga rea lõpus asuvasse kasti või seda eemaldades:

 

 

 

Töötluse eesmärk

Volitatud andmetööt-leja(d)

Antud eesmärgil kogutavad ja kasutatavad isikuandmed

Teie õigus nõusolekust taganeda

Andmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Nõustumine /

keeldumine (nõustu-miseks märkige kasti linnuke)

Andmeanalüüs, mis kasutab Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ja jagatud sisu:

Kogume sisu, mida jagate sotsiaalmeedias ja oma avalikul sotsiaalmeedia profiilil, et informatsiooni analüüsida ja sellest tulenevalt tuvastada tarbimissuundi ning -mustreid. See võimaldab täiustada meie saite ja Coca-Cola tooteid ning teenuseid.

NV Coca-Cola Services SA

 

 • Avalik sotsiaalmeedia profiil; • Kasutaja loodud sisu sotsiaalmeedias: fotod, sõnumid, videod, sümbolid, hashtag’id ja salvestused, mida sotsiaalmeedias jagate. 

Võite nõusolekust taganeda:

 • eemaldades linnukese rea lõpus olevast kastist; • saates meile e-kirja aadressilkharm@coca-cola.com, helistades meile +372 507 6713, kirjutades meile postiaadressil Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti või võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

 

Adobe (USA)

Apigee (USA)

Amazon Web Services (USA)

DMeX 2.0 (USA)

ExactTarget (USA)

Gigya (USA)

Google Cloud (USA)

ICP (USA)

Livefyre DB (USA)

Janrain (USA)

Microstrategy (USA)

WordPress (USA)

Wunderman (USA)

Andmeanalüüs, mis puudutab Teie tegevust saitidel:

Kogume Teie isikuandmeid, et mõõta Teie kaasatust meie saitidel (nt kuidas ja millal Te meie saite kasutate, millise seadmega ning kui kaua neil viibite ja analüüsi alusel tuvastada tarbimissuundi ning mustreid. See võimaldab täiustada meie saite ja Coca-Cola tooteid ning teenuseid.

NV Coca-Cola Services SA

 

 • Asukohainformatsioon; • Informatsioon brauseri ja seadme kohta; • Tegevusega seotud isikuandmed (nt tegevuse andmed ja konkreetsetel saitidel viibitud aeg, saitide külastamise arv ning millistel ikoonidel klikitakse).

 

Võite nõusolekust taganeda:

 • eemaldades linnukese rea lõpus olevast kastist; • saates meile e-kirja aadressilkharm@coca-cola.com, helistades meile +372 507 6713, kirjutades meile postiaadressil Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti või võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

Adobe (USA)

Apigee (USA)

Amazon Web Services (USA)

DMeX 2.0 (USA)

ExactTarget (USA)

Gigya (USA)

Google Cloud (USA)

ICP (USA)

Livefyre DB (USA)

Janrain (USA)

Microstrategy (USA)

WordPress (USA)

Wunderman (USA)

Teie poolt sotsiaalmeedias avaldatava sisu salvestamine ja jagamine:

Võime jagada sisu, mida avaldate meie sotsiaalmeedias ja oma avalikul sotsiaalmeedia profiilil (mis on meie saitidel) turunduskampaania-te kontekstis ja üldisemalt selleks, et tutvustada ning esile tõsta meie saite, Coca-Cola tooteid ja Coca-Cola teenuseid. Seda tehes säilitame Teie isikuandmed Coca-Cola keskses tarbijasuhtluse andmebaasis.

NV Coca-Cola Services SA

 

 • Avalik sotsiaalmeedia profiil; • Kasutaja loodud sisu sotsiaalmeedias: fotod, sõnumid, videod, sümbolid, hashtag’id ja salvestused, mida jagate sotsiaalmeedias.

 

Võite nõusolekust taganeda:

 

 • eemaldades linnukese rea lõpus olevast kastist;

 

 • saates meile e-kirja aadressil kharm@coca-cola.com, helistades meile +372 507 6713, kirjutades meile postiaadressil Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti või võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

 

Adobe (USA)

Apigee (USA)

Amazon Web Services (USA)

DMeX 2.0 (USA)

ExactTarget (USA)

Gigya (USA)

Google Cloud (USA)

ICP (USA)

Livefyre DB (USA)

Janrain (USA)

Microstrategy (USA)

WordPress (USA)

Wunderman (USA)