Coca-Cola PRIVAATSUSTEADE


SISUKORD


VIIMATI MUUDETUD: 17.10.2019

1. Mida käesolev Privaatsusteade puudutab?
2. Missuguseid isikuandmeid me Teie kohta kogume?
a. Isikuandmed, mida me Teie kohta kogume ja töötleme
b. Automaatselt kogutud informatsioon
c. Andmete kogumine kolmandate isikute poolt ja huvipõhine reklaam
3. Missuguseid isikuandmeid me Teie kohta ei kogu?
4. Veebisaitide kasutamine alaealiste poolt ja hoiatused lapsevanematele
5. Teie valikud ja kontroll oma andmete üle
6. Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?
7. Kellele me Teie isikuandmeid avaldame?
8. Kuidas me edastame Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?
9. Kuidas on linkidega teistele veebisaitidele, platvormidele, teistesse rakendustesse jne?
10. Millised on Teie õigused, kui me Teie Isikuandmeid töötleme, kuidas Te saate oma õigusi kasutada ja kuidas meiega ühendust võtta?
11. Kuidas kaua Teie isikuandmeid säilitame?
12. Kuidas me Teie andmeid kaitseme
13. Kohaldatav õigus
14. Käesoleva Privaatsusteate uuendamine
15. LISA 1 – ANDMETÖÖTLEJAD
16. LISA 2 – KOLMANDATE ISIKUTE JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

 

1. Mida käesolev Privaatsusteade puudutab?

NV Coca-Cola Services SA, äriühing, mille registreeritud aadress asub aadressil Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüssel („Vastutav töötleja“, „CCS“ ja „meie“),) väärtustab Teie privaatsust ja soovib, et teaksite, kuidas firma Teid kui füüsilist isikut otseselt või kaudselt puudutavat teavet („Isikuandmed“) kogub, kasutab ja avalikustab ning soovib, et tunneksite õigusi, mida sellega seoses omate.

Vastutavaks töötlejaks (nagu see on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, edaspidi nimetatud „Isikuandmete kaitse üldmäärus“), kes vastutab Teie Isikuandmete töötlemise eest käesolevas Privaatsuskäsitlevas teates kirjeldatud viisil, on CCS.

Käesolev privaatsusteade („Privaatsusteade“) kirjeldab seda, kuidas CCS töötleb Teie isikuandmeid, mis on kogutud seoses meie veebisaitidega (meie „Veebisaidid“), aga ka meie mobiilisaitide, rakenduste, vidinate ja teiste mobiilsete interaktiivsete erisustega (koos meie „Rakendused“) (kõik, sh Rakendused ja Veebisaidid koos „Saidid“).

Te saate võtta meiega ühendust, kui kasutate käesoleva Privaatsusteate 10. punktis toodud kontaktandmeid.

2. Missuguseid isikuandmeid me Teie kohta kogume?

Me kogume Isikuandmeid Saitide kaudu erineval viisil, sh nii läbi võrgu kui ka võrguväliselt:

·         Kui Te esitate meile oma isikuandmed ise. Me kogume Teie Isikuandmeid, kui Te need ise meile aktiivselt edastate, näiteks registreerute konto loomiseks või postitate kommentaare, fotosid ja videoid, kui salvestate oma hääle seoses kampaanias osalemisega, või teiste kasutajatega vestlete;

·         Kui kasutate meie saite. Kui kasutate meie Saite, kogume meie (ja meie nimel tegutsevad kolmandatest isikutest partnerid) automaatselt Teid puudutavaid andmeid.

·         Kui Te ei ole võrgus: me kogume Teie Isikuandmeid siis, kui Te ei kasuta meie Rakendusi ja/või Saite, näiteks, kui osalete Coca-Cola korraldatud üritustel või võtate ühendust meie partnerite Saitidega.

a. Isikuandmed, mida me Teie kohta kogume ja töötleme

·         Kontaktandmed ja profiili andmed: Isikuandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi, sünniaeg, telefoninumber, aadress, majandustegevuse andmed, vanus, postiaadress ja tarneaadress, elukohariik, telefoninumbrid ja meiliaadress, kampaania võidukood, kui Te registreerite end meie Saitidel, registreerute meililistis, osalete konkursis, lunastate kampaaniapunkte või osalete loteriis või suhtlete meiega muul viisil.

·         Eelistusi ja huvisid puudutav teave: Eelistused, mille olete valinud teadetele, turunduskommunikatsioonile ja sellele, kuidas meie saiti Teile kuvatakse.

·         Sotsiaalmeedia profiil: Kui Te suhtlete meie Saitidega erinevate sotsiaalvõrgustike kaudu, nt kui logite meie Saitidele läbi Facebooki või märgite meid Facebookis meeldivaks, aga ka siis, kui jälgite meid Facebookis, Twitteris, Smapchatis, LinkedInis, Instagramis või muudel saitidel, jagate seal meie sisu, saame meie neilt sotsiaalvõrgustikelt andmeid nt Teie profiili või sotsiaalmeedia kontodega seotud kasutajanime kohta, aga ka muid andmeid, mida Te olete sotsiaalvõrgul lubanud kolmandate isikutega jagada.

·         Kasutaja poolt loodud sisu (UGC), kommentaarid, vestlused ja arvamused: Kui võtate meiega otse ühendust, nt meili, telefoni või posti teel või kui täidate veebipõhise vormi või osalete internetivestluses, siis salvestame Teie kommentaarid ja arvamused. Samuti salvestame Teie kommentaarid ja arvamused, mille Te avaldate meile, kui vastate küsitlustele, osalete auhinnamängudes või võtate osa meie kampaaniaüritustest. Sellisteks isikuandmeteks võivad olla ka Teie hääle audiosalvestus, foto ja video, kui lubate Saitidel kasutada oma seadme kaamera poolt edastatud videovoogusid.  Me kasutame selliseid funktsionaalsusi Teile paremate interaktiivsete elamuste pakkumiseks. Meie ja meie teenusepakkujad ei kogu, hõiva ega salvesta kujutisi, video voogedastuse infot ega ka infot videos kujutatud nägude kohta. See info jääb Teie seadmele ning kustutatakse sealt, kui te brauseri või rakenduse sulgete. Samas aga võime meie ja meie teenusepakkujad koguda muud informatsiooni selle kohta, mil viisil, nt kui sageli ja kui kaua Te mõnda funktsionaalsust kasutate.

·         Asukoha andmed: Meie rakendus ei kogu, salvesta ega loe GPS-i, WiFi ega juhtmeta võrgu triangulatsiooni kaudu asukohaandmeid. Meie, sh meie kolmandatest isikutest tarnijad, kogume üksnes anonüümitud, juhuslikult genereeritud rakenduse ID andmeid, et tuvastada kasutaja lähedus meie müügikohale ja saata talle asukohaspetsiifilisi turundussõnumeid ja teateid lähikonna kauplustes pakutavate allahindluste kohta.

 

 

b. Automaatselt kogutud informatsioon

Kui Te kasutate meie Saite, loete meie meile või pöördute muul viisil meie poole arvuti või mobiilse seadme kaudu, siis võime meie, sh meie kolmandatest isikutest partnerid, koguda teavet selle kohta, kuidas Te Saitide poole pöördute ja neid kasutate, aga ka seadmete kohta, mida Te saitide poole pöördumiseks kasutate.

 

Me kasutame neid andmeid Teie kasutajakogemuse isikupärastamiseks, oma Saitide jälgimiseks ja tõhustamiseks ning sisemistel eesmärkidel.

 

Tavaliselt kogume sellist informatsiooni erinevate jälgimistehnoloogiate, sh küpsiste, välkobjektide, pikslite, veebimajakate, peidetud skriptide, asukohatuvastustehnoloogiate ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil (ühiselt nimetatud „jälgimistehnoloogiad“).

Konkreetsemalt väljendudes, me kogume jälgimistehnoloogiate abil Teie isikuandmeid siis, kui Te saitidega suhtlete; näiteks võimaldavad jälgimistehnoloogiad meil leida Teile lähedal asuvaid tooteid, saata Teile reaalajas pakkumisi ja muud teavet, edastada Teile isikupärastatud turundusteateid, võidelda pettusega, analüüsida meie toodete tulemusi ja seda parandada, koguda installeerimisandmeid (seadme ID, liikluse allikas, aku tase, kandja, seadme mudel) meediasse tehtud investeeringute jälgimiseks, aga ka täita muid seadusega lubatud eesmärke.

 

Teil on võimalik nende tehnoloogiate kasutamist keelata (va juhul, kui need on vajalikud Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks), selleks tuleb Teil seadistada oma mobiiltelefoni sätted või Profiili sätete privaatsussätted allpool punktis 5 kirjeldatud viisil.

 

Informatsiooni, mida me Teie kohta automaatselt kogume, võib kombineerida teiste, otse kogutavate isikuandmetega.

Allpool käsitleme informatsiooni, mida me võime koguda automaatselt:

·         Teave selle kohta, kuidas Te Saite kasutate (st kui palju kordi ja kui kaua Te Rakendusega suhtlete, milliseid videoid Te olete vaadanud, millistes loteriides või konkurssides osalenud, milliselt veebisaidilt olete tulnud, mitu korda Te teatud objektile klõpsate);

·         Isikuandmed, mis on seotud sellega, kuidas Te meie turunduskommunikatsioonile reageerite (nt kas avate neid või mitte, kas klõpsate neile või mitte);

·         Teave seadme(te) kohta, mida kasutate Saitide poole pöördumiseks ja nendega suhtlemiseks (nt see võimaldab meil teada saada, kas Te kasutate arvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni, milline on ekraani resolutsioon, seadme operatsioonisüsteem, Teie Wi-Fi ühendus, internetibrauser ja IP-aadress, serveri logifaili andmed).

·         Käitumisega seotud andmed: Teave, mille me oleme saanud kombineerides Seadme ID ja Süsteemi sündmused, mida on võimalik kasutada käitumuslike trendide ja mustrite tuvastamiseks, et saata Teile turundusteateid, mis puudutavad üritusi, milles olete osalenud.

·         Osalemise andmed: Isikuandmed, mis puudutavad Teie osalemist kampaaniates, auhinnamängudes, küsitlustes, loteriides, auhinnaloteriiga kampaaniates, konkurssides ja muudes kampaaniates (nt kampaania tüüp, kampaanias osalemise kuupäev ja kellaaeg, kampaanias osalemise tulemus, auhinnasoovi täitmiseks vajalikud andmed, nt t-särgi ja/või jalatsi number).

·         Analüütilised andmed: Me võime koguda analüütilisi andmeid või kasutada kolmandate isikute analüütilisi tööriistu, et mõõta liiklust Saitide kasutamisel ja kasutustrende, aga ka selleks, et saada paremini aru oma kasutajate demograafilistest näitajatest ja käitumisest.

 

c. Andmete kogumine kolmandate isikute poolt ja huvipõhine reklaam

·         Huvipõhine reklaam: Me osaleme huvipõhises reklaamimises ja kasutame kolmandatest isikutest reklaamifirmasid, et saata Teile sihitud reklaame, lähtudes Teie sirvimisajaloost. Me lubame kolmandatest isikutest reklaamvõrgustikel, sotsiaalmeediafirmadel ja muudel kolmandatest isikutest teenustel koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie veebisaite ja mobiilirakendusi aja jooksul kasutanud olete, et nad saaksid näidata reklaame meie Saitidel, teistel Veebisaitidel ja Rakendustel, aga ka muudel Saitidel ja seadmetel, mida kasutate. Tavaliselt, ehkki mitte alati, kogutakse huvipõhiseks reklaamiks kasutatav teave küpsiste või muude jälgimistehnoloogiate abil, mis tunnevad ära seadme, mida kasutate, ja koguvad sealt teavet, sh teekonnaandmete andmeid, andmeid brauseri tüübi, kuupäeva ja kellaaja kohta, mil Te saiti külastasite, aga ka muud infot. Me võime jagada oma kolmandatest isikutest reklaamipartneritega ühiseid konto tunnuseid (nt e-posti aadress või kasutajanimi), et Teid oleks võimalik tuvastada kõigil kasutatavatel seadmetel. Meie, koos meie kolmandatest isikutest partneritega, kasutame seda informatsiooni selleks, et reklaamid, mida Teile internetis näidatakse, vastaksid paremini Teie huvidele, aga ka selleks, et koguda reklaamiga seotud infot, nt aruannete koostamiseks, arvestamiseks, analüüsimiseks ja turu-uuringuteks. Allpool punktis 10 leiate rohkem teavet selle kohta, kuidas Te saate huvipõhist reklaami kontrollida.

·         Sotsiaalmeedia vidinad ja reklaam: Meie Saitidel võib olla sotsiaalmeedia omadusi, nt Facebooki „Like“ nupp, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter või muud vidinad. Need sotsiaalmeediafirmad võivad Teid ära tunda ja koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie Saite külastate, samuti võivad nad kasutada küpsist või mõnda muud jälgimistehnoloogiat. Teie suhtlust nende omadustega reguleerivad vastavate firmade andmekaitsepoliitikad. Me kuvame Teile sihitud reklaami sotsiaalmeedia platvormide kaudu, sh Facebook, Twitter, Google+ ja teised. Neil firmadel on oma huvipõhised reklaamiprogrammid, mis võimaldavad meil suunata reklaame kasutajatele, kes on näidanud üles huvi meie Saitide vastu, sel ajal, kui nad viibivad sotsiaalmeedia platvormil, aga ka teistele kasutajarühmadele, kellel võiks olla sarnane kommertshuvi või kes kuuluvad samasse demograafilisse gruppi. Selliseid reklaame reguleerivad neid esitavate sotsiaalmeediafirmade andmekaitsepoliitikad.

·         Kasutajakogemuse teave: Me kasutame mõnel oma Saidil kolmandate isikute tööriistu, et jälgida kasutajakogemusega seotud infot. Need tööriistad koguvad automaatselt teavet kasutamise, sh hiireklõpsude kohta, lehekülgede kerimise ja veebisaidi vormidesse sisestatud tekstide kohta. Kogutav teave ei puuduta salasõnu, makseandmeid või muid delikaatseid isikuandmeid. Me kasutame seda teavet Saitide analüüsimiseks, optimeerimiseks ja veebisaidi kasutatavuse parandamiseks. Me ei luba jagada seda informatsiooni kolmandate isikutega, samuti ei luba me kolmandatel isikutel seda teavet nende endi eesmärkidel kasutada.

Juhime tähelepanu, et meie veebi- ja meilireklaamidega seotud müüjad võivad kasutada Saidiga seoses pikselmärke, veebimajakaid, läbipaistvaid GIF-e või muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis aitavad neil meie veebi- ja meilireklaami kampaaniad korraldada ja neid kampaaniaid toetada. Näiteks kui müüja on salvestanud Teie arvutisse unikaalse küpsise, võib müüja kasutada pikselmärke, veebimajakaid, läbipaistvaid GIF-e või muid sarnaseid tehnoloogiaid küpsise äratundmiseks sel ajal, kui Te Saite külastate, aga ka selleks, et teada saada, millised veebireklaamid on Teid meie Saitidele toonud, ning müüja võib anda sellise muu informatsiooni ka meie kasutusse.  Pidage silmas, et me võime ühendada selliste müüjate poolt meile edastatud muu informatsiooni nende isikuandmetega, mille me oleme eelnevalt Teie kohta kogunud.

Me võime kasutame reklaamide esitamiseks meie Saitidel kolmandatest isikutest reklaamifirmasid. Need firmad võivad kasutada informatsiooni (välja arvatud Teie nimi, aadress, meiliaadress või telefoninumber) selle kohta, kuidas Te külastate seda ja teisi meilisaite, et pakkuda Teile reklaame nende toodete ja teenuste kohta, mis võiksid Teile huvi pakkuda.

Me võime meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu jälgimistehnoloogiate abil automaatselt Teie tegevuse ja Teie kohta kogutud andmeid linkida ja omavahel kombineerida. See võimaldab meil pakkuda Teile personaalseid elamusi, sõltumata sellest, kuidas Te meiega suhtlete: võrgus, mobiilil või sotsiaalmeedia kaudu.

 

3. Missuguseid isikuandmeid me Teie kohta ei kogu?

Me ei kogu ega töötle selliseid Teid puudutavaid Delikaatseid Isikuandmeid nagu:

·         rassiline või etniline päritolu;

·         poliitilised vaated;

·         usulised või filosoofilised veendumused;

·         andmed tervisliku seisundi ja haiguste kohta;

·         kriminaalne taust;

·         ametiühingu liikmelisus;

·         geneetilised või biomeetrilised andmed;

·         seksuaalelu või seksuaalne sättumus;

(edaspidi „Delikaatsed Isikuandmed“).

Palume, et Te ei saadaks ega avaldaks meile oma Delikaatseid Isikuandmeid ei Saitide kaudu ega muul viisil. Kui meile saavad teatavaks mõned Delikaatsed Isikuandmed, siis me kustutame need andmed kohe, kui oleme aru saanud, et nende andmete puhul on tegemist Delkaatsete Isikuandmetega. Kui see on vajalik meie toodete või pakenditega seotud juhtumite analüüsimiseks ja käsitlemiseks, võime paluda teil oma tervise või meditsiinilise seisundiga seotud teabe avaldamist meile. Lisaks töötleme sellist teavet juhul, kui edastate selle suhtluse ajal meie esindajatele või kui annate oma nõusoleku vabatahtlikult kommunikatsiooni ja / või muude vahendite abil.

4. Veebisaitide kasutamine alaealiste poolt ja hoiatused lapsevanematele

Saidid on suunatud 13-aastastele ja vanematele.

Mõnel Saidil või Rakendusel võivad kehtida vanuselised piirangud lähtudes sellest, mida peetakse teatud vanuses olevatele noortele sobivaks või seadusega lubatud sisuks.  Neil juhtudel, kui kohaldatakse konkreetseid vanuselisi piiranguid, on vastaval Saidil avaldatud sellekohane selge teade ning meil on õigus esitada Teile Teie vanuse kontrollimiseks küsimusi enne, kui lubame Teil jätkata.

See tähendab, et alla 13-aastased lapsed ei tohi osaleda punktis 6 loetletud nõusolekut nõudvates tegevustes, nt saada turundussõnumeid ja asukohapõhiseid isikupärastatud tõuketeateid, ning nende isikute isikuandmeid me ei töötle.

5. Teie valikud ja kontroll oma andmete üle

Profiil ja andmete jagamise sätted: Te saate uuendada oma Konto lehel oma profiili andmeid, nt kasutajanime, aadressi või arveldusi puudutavat teavet ja muuta seal ka oma andmete jagamist puudutavaid eelistusi.

Kuidas oma e-posti eelistusi kontrollida: Kui soovite, et me ei saadaks Teile enam turundusliku sisuga meile, siis klõpsake sellistel meilidel olevale lingile „Loobun“. Me anname endast parima, et töödelda kõiki loobumistaotlusi võimalikult kohe. Teil ei ole õigust loobuda teenustega seotud sõnumitest (nt sõnumistest, mis puudutavad konto verifitseerimist, tehinguid, Teenuse omaduste muudatusi/värskendusi, tehnilisi või turvalisust puudutavaid küsimusi).

Andmete muutmine või kustutamine: Kui Teil peaks olema küsimusi selle kohta, kuidas oma andmeid vaadata, muuta või kustutada, või kui soovite kustutada oma nime või kommentaari meie veebisaidilt või avalikult kuvatud sisust, siis võtke meiega otse ühendust käesoleva Privaatsusteate punktis 10 kirjeldatud viisil. Meil ei pruugi olla võimalik Teie andmeid kõigis olukordades muuta või kustutada.

Asukohatuvastus: Asukoha tuvastamise kontrollimiseks on Teil võimalik seadistada oma mobiilse seadme asukoha tuvastamise teenuse sätteid. Me saame küll jätkuvalt tuvastada Teie ligikaudse asukoha IP-aadressi põhjal, kui Te arvuti või seadme kaudu Teenuse poole pöördute.

Fotod, video- ja audiosalvestused: Te saate kontrollida, sh ka välistada fotode, videosalvestiste, voogedastuste ja helisalvestiste töötlemist võimaldavaid Saitide funktsionaalsusi, keelates Saitidele juurdepääsu Teie seadme kaamerale või mikrofonile.

Küpsised, jälgimine ja internetipõhiste reklaamide eelistused:

·         Küpsised ja välkküpsised. Enamik brausereid lubab seadistada oma sätteid selliselt, et: (i) Teid teavitatakse küpsise saamisest ja võimaldatakse otsustada, kas soovite seda aktsepteerida; (ii) saaksite olemasolevad küpsised blokeerida; või (iii) brauser keelduks küpsistest automaatselt.

Küpsiste blokeerimine või kustutamine võib mõjutada negatiivselt Teie kogemust Saitide kasutamisel, kuna mõned meie Saitide omadused ei pruugi nendeta korralikult töötada.

Teil on võimalik seadistada oma meilikonto sätteid nii, et süsteem ei laadiks automaatselt alla kujutisi, milles võib olla omadusi, mis annavad meile teada, kas olete meie meilisõnumeid vaadanud või neile reageerinud.

Küpsiste kustutamisega ei kustutata lokaalselt salvestatud objekte (LSO-sid) nt välkküpsiseid ja HTML5 küpsiseid. Välkküpsiste sätete ja eeliste seadistamiseks tuleb Teil kasutada Adobe veebisaidil olevat sätete haldurit. Kui otsustate kustutada välkküpsised meie Saitidelt, siis ei pruugi Te enam pääseda juurde mõnele meie Saidile või selle osale, Saiti kasutada või seal olevat teavet lugeda.

·         Huvipõhine reklaam. Kui soovite saada rohkem infot huvipõhise reklaami kohta ja kuidas Teil oleks võimalik mõnest sellisest reklaamist loobuda, siis soovitame külastada NAI, st võrgureklaami algatuse Network Advertising Initiative veebisaiti aadressil http://www.networkadvertising.org/choices, DAA vastavat veebisaiti aadressil www.aboutads.info/choices ja/või Your Online Choices veebisaiti aadressil http://www.youronlinechoices.com

·         Seadmeülene linkimine. Juhime tähelepanu sellele, et kui loobute läbi NAI ja DAA või Your Online Choices veebiressursside huvipõhisest reklaamist, siis Te loobute vaid sellel konkreetsel brauseril või seadmel näidatavatest huvipõhistest reklaamidest, samas võite näha huvipõhist reklaami oma teistel seadmetel. Seega tuleb Teil loobuda reklaamist kõigil brauseritel ja seadmetel, mida kasutate.

·         Mobiilne reklaam. Samuti saate piirata huvipõhist reklaami oma mobiilse seadme sätetest, valides funktsiooni „limit ad tracking“ (iOS) või „opt-out of interest-based ads“ (Android). Lisaks sellele on Teil võimalik loobuda mõnest, ent mitte kõigist huvipõhistest reklaamidest, mida mobiilsed reklaamivõrgud edastavad, kui külastate saiti http://youradchoices.com/appchoices ning laadite mobiilsele seadmele alla AppChoices rakenduse.   

Mõned neist loobumisvõimalustest ei pruugi toimida, kui Teie brauseri sätted ei aktsepteeri küpsiseid. Kui Te kustutate küpsised, muudate oma brauseri sätteid, vahetate brauserit või arvutit, aga ka siis, kui kasutate teist operatsioonisüsteemi, peate küpsistest uuesti loobuma.

Mõned neist loobumisvõimalustest ei pruugi toimida, kui Teie brauseri sätted ei aktsepteeri küpsiseid. Kui Te kustutate küpsised, muudate oma brauseri sätteid, vahetate brauserit või arvutit, aga ka siis, kui kasutate teist operatsioonisüsteemi, peate küpsistest uuesti loobuma.

6. Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?

a. Teie päringutele ja taotlustele vastamiseks:

·         Selleks, et vastata Teie Saite puudutavatele päringutele, kaebustele ja ettepanekutele, mille Te meile klienditeeninduse või muu suhtluskanali kaudu saadate. Tootega seotud kaebuste korral edastame teie taotlused või järelepärimised vastavale villijale - Coca-Cola Euroopa partneritele või Coca-Cola Hellenicule.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi käsitleda klientidelt Saitide kohta saadud Saite puudutavaid päringuid, kaebusi, küsimusi ja ettepanekuid piisavas ulatuses ja õigeaegselt.

b. Selleks, et informeerida Teid muudatustest Saitide tingimustes ja käesolevas Privaatsusteates:

·         Selleks, et saata Teile teavet muudatuste kohta Saitide tingimustes ja käesolevas Privaatsusteates.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi informeerida Teid kõigist muudatustest võimalikult aegsasti enne nende jõustumist.

c. Turunduskommunikatsioon:

·         Selleks, et meie või meie äripartnerid (eraldi „Äripartner“ ja koos „Äripartnerid“) saaksime Teile meiliga või tõuketeadetega otseturundusteadaandeid saata. Otseturundusteadaanded teavitavad Teid kampaaniatest ja teistest sarnastest tegevustest, Coca-Cola ja sellega seotud brändide (või meie Äripartnerite) toodetest ja teenustest ning paluvad Teil muu hulgas täita küsimustikke või osaleda uuringutes.

Otseturundusteadaanded, mille meie Äripartnerid Teile saadavad, võivad olla:

o   Täielikult meie Äripartnerite poolt hallatavad ja kontrollitavad. Sel juhul vastutab iga otseturundusteadaande eest asjaomane Äripartner, kes on ka Teie Isikuandmete töötlemisel vastutav töötleja. Sellisele töötlemisele kohaldatakse vastava Äripartneri kehtestatud isikuandmeid puudutavat privaatsusteadet, mis pole käesoleva Privaatsusteatega seotud;

o   Hallatavad ja kontrollitavad meie ja Äripartneri poolt ühiselt. Sellisel juhul tegutseme meie ja vastav Äripartner Teie Isikuandmete töötlemisel vastutava töötlejana koos. Me kas sõlmime Äripartneriga asjakohase ühise vastutuse lepingu ning Teid teavitatakse selle lepingu olulistest asjaoludest. 

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek.

Te saate anda Saitide privaatsuse näidikulaual nõusoleku otseturunduse teadaannete saamiseks või keelata nende saatmise (selleks peate lihtsalt aktiveerima vastava tumblernupu, kui soovite turundusteadaandeid saada, või selle oma profiili sätetest välja lülitada).

Te võite oma nõusoleku otseturunduse teadaannete saamiseks tagasi võtta, selleks tuleb klõpsata iga turundusmeili all olevale lingile „Loobun“ või lülitada privaatsuse näidikulaual olev vastav Rakenduse tumblernupp välja. Samuti võite teatada meile oma soovist nõusolek tagasi võtta meili, telefoni või kirja teel, kasutades Privaatsusteate 10. punktis toodud kontaktandmeid.

d. Turunduskommunikatsiooni isikustamine:

·         Me kohandame oma turunduskommunikatsiooni Teie järgi (sh isikustame reklaamid soovitame sisu, mida Teile näidatakse meile kuuluvatel digitaalsetel platvormidel ja kolmandate isikute veebisaitidel (laua- ja sülearvutites) ja mobiilirakendustes) lähtudes (i) Teie (i) profiili andmetest, (ii) sellest, kuidas Te suhtlete meie Saitidega (nt sisselogimine, osalemine kampaaniates, võidud, osalemine viktoriinides, sisu üleslaadimine) ja/ või (iii) kuidas reageerite meie turunduskommunikatsioonile (nt kas avate neid, kas klõpsate neile, kas vaatate neid või kas neile reageerite).

 

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek.

Te saate anda Saitide [privaatsuse näidikulaual] nõusoleku otseturunduse teadaannete saamiseks või nende saatmise keelata (selleks peate lihtsalt aktiveerima vastava tumblernupu, kui soovite turundusteadaandeid saada, või selle välja lülitada).

Te saate võtta isikupärastatud turunduskommunikatsiooni vastuvõtmiseks antud nõusoleku tagasi, kui avate [privaatsuse näidikulaua]  ja lülitate tumblernupu välja. Samuti võite teatada meile oma soovist nõusolek tagasi võtta meili, telefoni või kirja teel, kasutades Privaatsusteate 10. punktis toodud kontaktandmeid.

e. Kampaaniad, eripakkumised, püsikliendiprogrammid, auhinnamängud ja muud pakkumised ja kampaaniad:

·         Selleks, et saaksite võtta osa kampaaniatest, eripakkumistest, püsikliendile mõeldud programmidest, auhinnamängudest ja teistest pakkumistest ja kampaaniatest (nt saadame Teile meeldetuletusega meilisõnumeid, edastame Teie Isikuandmed partneritele, kes sündmuse käigus võetud kohustusi täidavad). Tavaliselt on Isikuandmeteks, mida tuleb esitada pakkumises /kampaanias registreerimiseks, Teie meiliaadress, kasutajanimi ja salasõna.

Töötlemise õiguslik alus: Teie Isikuandmete töötlemine sellel eesmärgil toimub kooskõlas vastava kampaania tingimustega.

f. Andmeanalüüside teostamine suundumuste tuvastamiseks ning Coca-Cola toodete ja Saitide parendamiseks:

·         Me kogume Teie Isikuandmeid selleks, et mõõta Teie suhtlust Saitidega (nt et saada teada, kuidas Te Saite kasutate, millal seda teete ja millist seadet selleks kasutate), et analüüsida tarbijate käitumist, tarbimistrende ja mustreid. See aitab meil paremini aru saada, kes on meie Saitide kasutajad, segmenteerida nad mõistetavatesse gruppidesse ja kohandada täpsemalt oma sisu kasutajate tuvastatud eelistuste järgi.

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek

Te võite lubada või keelata oma Isikuandmete kogumise ja kasutamise andmeanalüüside teostamiseks, et tuvastada analüüside põhjal tarbijakäitumise trende ning parendada meie Rakendusi ja üldisemalt Coca-Cola tooteid ja Saite, seadistades vastavad eelistused oma Profiili sätetes. Kui soovite, et Teie Isikuandmeid töödeldaks andmete analüüsimiseks, et tuvastada selle põhjal tarbijakäitumise suundumisi ning parendada Rakendusi ja üldisemalt Coca-Cola tooteid ja Saite, siis aktiveerige vastav tumblernupp, kui Te seda ei soovi, siis lülitage nupp välja.

Te saate võtta tagasi nõusoleku, mille olete eespool kirjeldatud eesmärgiks andnud, kui avate järgmise lehe  ja lülitate vastava tumblernupu välja. Samuti võite teatada meile oma soovist nõusolek tagasi võtta meili, telefoni või kirja teel, kasutades Privaatsusteate 10. punktis toodud kontaktandmeid. Pärast seda, kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud, lõpetame meie andmete töötlemise sellel eesmärgil.

g. Andmeanalüütika aruannete ja analüüside koostamiseks

·         Me kogume Teie Isikuandmeid oma veebisaitidel ja/või mobiilirakendustes summeritud ja anonüümitud aruannete koostamiseks ja meie füüsiliste toodete, digivara ja turunduskampaania edukuse mõõtmiseks. Me tuletame nendest analüüsidest turutrendid oma digitaalsete tegevuste jaoks ja kasutame neid Coca-Cola toodete ja teenuste täiustamiseks ja kohandamiseks.

Selle eesmärgi saavutamiseks võime me koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie veebisaite ja/või mobiilirakendusi kasutate, aga ka andmeid seadme(te) kohta, millega Te Teenuste poole pöördute ja nendega suhtlete, sh:

- Siis, kui Te mõnele meie veebisaitidest ja/või mobiilirakendustest registreerute, seal oma meiliaadressi verifitseerite, oma telefoninumbrit verifitseerite, sealt välja logite või sinna sisse logite.

Siis, kui te aktsepteerite veebisaidi ja/või mobiilirakenduse õigusliku iseloomuga tingimused, nt Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.

- Siis, kui Te veebisaidi ja/või mobiilirakenduse sisule reageerite, nt klõpsate lingile, märgite sisu meeldivaks või seda jagate.

- Siis, kui sisenete mängu, võistlusesse või kampaaniasse, sisestate PIN-koodi, skaneerite tootelt, kogutud lojaalsuspunktidelt, kulutatud lojaalsuspunktidelt või valitud auhinnalt PIN-koodi, vöötkoodi või QR-koodi.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi parandada meie tooteid ja teenuseid

h. Isikupärastatud tõuketeated lähtuvalt Teie asukohast

·         Me kasutame veebimajakaid, mis tuvastavad selle, kui kaugel Te meie müügikohast olete, ning saadame Teile reaalajas teateid naabruskonnas asuvate kaupluste poolt pakutavate kampaaniate ja allahindluste kohta. Me ei kogu ega töötle mingilgi viisil Teie asukohatuvastuse „GPS-i“ andmeid.

 

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek

Te võite lubada või keelata oma Isikuandmete kogumise ja kasutamise isikupärastatud asukohapõhiste tõuketeadete saatmiseks, kui seadistate vastavad eelistused oma Profiili sätetes. Peate lihtsalt aktiveerima vastava tumblernupu, kui soovite, et me töötleksime Teie Isikuandmeid isikupärastatud asukohapõhiste tõuketeadete saatmiseks, ning kui Te seda ei soovi, siis tumblernupu välja lülitama. Vaikimisi on tumblernupp välja lülitatud.

Te saate võtta tagasi nõusoleku, mille olete eespool kirjeldatud eesmärgiks andnud, kui avate järgmise lehe ja lülitate vastava tumblernupu välja. Samuti võite teatada meile oma soovist nõusolek tagasi võtta meili, telefoni või kirja teel, kasutades Privaatsusteate 10. punktis toodud kontaktandmeid. Pärast seda, kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud, lõpetame meie andmete töötlemise sellel eesmärgil.

i. Saitide tehniline toimimine

·         Me kogume Teie Isikuandmeid Saitide tehniliseks haldamiseks ja nende korrektse toimimise tagamiseks. Ennekõike me kogume teavet seadme oleku kohta, kui Rakendus kokku jookseb (nt unikaalsed seadme identifikaatorid, seadme füüsiline asukoht kokkujooksmise hetkel), et tuvastada kokkujooksmise põhjus ja rakendada meetmeid selleks, et seda tulevikus ei juhtuks.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada, et Saidid toimiksid tehniliselt /IT-aspektides nõuetekohaselt.

j. Meile seadusega kehtestatud kohustuste täitmine

·         Selleks, et täita meile seadusega kehtestatud kohustusi, osaleda õiguslikes menetlustes või järgida ametivõimude korraldusi, sh väljaspool Teie elukohariiki asuvate ametiasutuste ja valitsusasutuste korraldusi, kui meil on põhjendatult alust arvata, et meil on seadusest tulenev kohustus seda teha, ning kui Teie Isikuandmete avaldamine on vältimatult vajalik seadusest tulenevate kohustuste või ametivõimude korralduste täitmiseks ja menetlustes osalemiseks.

Töötlemise õiguslik alus: meile seadusega pandud kohustuste täitmine.

k. Meie huvide õiguspärane kaitsmine:

·         Selleks, et tagada seaduslikul viisil meie poolt kehtestatud tingimuste järgimine, kaitsta meie või meiega seotud isikute tegevust, kaitsta seaduslikul viisil meie ja/või meiega seotud isikute õigusi, eraelu puutumatust, turvalisust või vara ning selleks, et meil oleks võimalik rakendada kohaldatavaid Õigus õiguskaitsevahendeid või vähendada meile tekitatavat kahju.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi kaitsta seaduslikult meie organisatsiooni.

l. Pettuste avastamine:

·         Me töötleme Teie profiili andmeid, teavet selle kohta, kuidas Te Saite kasutate, ning seadme(te) kohta, mida kasutate Saitide poole pöördumiseks ja nendega suhtlemiseks, selleks, et tuvastada võimalikke Saitidega seotud pettusi.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvi kaitsta seaduslikult meie organisatsiooni pettuste eest.

7. Kellele me Teie isikuandmeid avaldame?

Teie Isikuandmeid avalikustatakse Lisas 1 loetletud vastuvõtjatele.

 

8. Kuidas me edastame Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

Käesolevas Privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks edastame Teie isikuandmeid riikidesse, mis ei taga piisavat isikuandmete kaitse taset, nt Ameerika Ühendriikidesse ja Serbiasse.

Kui me edastame andmeid riikidesse, mis ei taga piisavat isikuandmete kaitset, siis kohaldatakse edastatavatele andmetele järgmisi GDPR-iga kooskõlas olevaid asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis tagavad Teie isikuandmete piisava kaitse.

- Standardsed lepingutingimused, mille Euroopa Komisjon on GDPR-i 46. artikli lõikega 2 kehtestanud (kui soovite tutvuda Euroopa Komisjoni otsusega standardsete lepingutingimuste kohta andmete edastamiseks kolmandates riikides asuvatele andmetöötlejatele, siis klõpsakesiia); ja

- Euroopa Liidu ja USA vaheline andmekaitseraamistik Privacy Shield, mis reguleerib andmete edastamist Ameerika Ühendriikides olevatele juriidilistele isikutele (kui soovite tutvuda Euroopa Komisjoni otsusega Euroopa Liidu ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta, siis klõpsake siia).

Kui soovite saada teavet selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse edastatakse (sh vastavate andmeedastuse mehhanismide kohta), siis pöörduge meie isikuandmete kaitsega tegeleva üksuse poole aadressil privacy@coca-cola.com.  

9. Kuidas on linkidega teistele veebisaitidele, platvormidele, teistesse rakendustesse jne?

Saitide kasutamise käigus võite kohata linke teistele veebisaitidele, rakendustele ja platvormidele, mida ei paku meie, vaid teised äriühingud. Me ei vastuta selliste veebisaitide, rakenduste ja platvormide eest ning käesolev Privaatsusteade neile ei kohaldu. Teil tuleks lugeda läbi nende firmade poolt oma veebisaitidel, rakendustes ja platvormidel avaldatud põhimõtted ja reeglid ning teha endale selgeks, kuidas need Teie isikuandmete puutumatust kaitsevad.

10. Millised on Teie õigused, kui me Teie Isikuandmeid töötleme, kuidas Te saate oma õigusi kasutada ja kuidas meiega ühendust võtta?

a. Teie õigused seoses Teie Isikuandmete töötlemisega

Seoses Teie Isikuandmete töötlemisega käesolevas Privaatsusteates kirjeldatud viisil, on Teil õigus teatud asjaolude korral:

·         nõuda, et me esitaksime Teile koopia nendest Isikuandmetest, mida me Teie kohta säilitame, ning annaksime teavet selle kohta, kuidas me Teie Isikuandmeid töötleme;

·         nõuda meilt ebatäpsete Isikuandmete uuendamist või parandamist või mittetäielike Isikuandmete täiendamist;

·         nõuda, et me lõpetaksime Teie Isikuandmete töötlemise (i) turunduslike tõuketeadete isikustamiseks, (ii) andmete analüüsimiseks eesmärgiga tuvastada tarbijakäitumise suundumusi ja mustreid ning Coca-Cola toodete ja Saitide parendamiseks, (iii) asukohapõhiste tõuketeadete isikustamiseks, (v) otseturunduse teadaannete saatmiseks.

 

Samuti on Teil õigus teatud juhtudel:

·         esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes;

·         nõuda meilt oma Isikuandmete kustutamist;

·         piirata oma Isikuandmete töötlemist meie poolt; ja

·         nõuda, et edastaksime Teile Teie Isikuandmed või kannaksime Isikuandmed üle teisele vastutavale töötlejale või korraldaksime nende ülekandmise.

 

b. Pöördumine meie poole oma õiguste kasutamiseks

Kui soovite mõnda eespool loetletud õigustest kasutada, siis võite võtta meiega ühendust ühel allpool märgitud viisil.

 

·         Te võite võtta meiega ühendust Kontakti vormil, kui see on meie Saitidel avaldatud.

·         Võite saata meile meiliteate aadressile: balticsinfo@coca-cola.com

·         Võite helistada meile telefonil: +372 5076 713

·         Võite saata meile kirja järgmisele postiaadressile: Mustamäe tee 16, Marienthali keskus, 10617 Tallinn, Eesti.

Palun märkige selgelt, milliseid andmeid Te soovite meilt saada, läbi vaadata, muuta, milliste andmete töötlemist soovite lõpetada või milliseid andmeid soovite kustutada.

Samuti võite pöörduda meie poole eespool toodud kontaktandmeid kasutades siis, kui Teil peaks tekkima küsimusi või kahtlusi seoses sellega, kuidas me Teie Isikuandmeid töötleme.

 

c. Meie Andmekaitsespetsialisti (DPO) kontaktandmed

Meie Andmekaitsespetsialistiga (DOP) saab ühendust võtta järgmisel aadressil: DPO-Europe@coca-cola.com

 

d. Õigus esitada kaebuse pädevale andmekaitse järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele (eelkõige selles liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või kus rikkumine on aset leidnud), kui leiate, et Teie Isikuandmete töötlemisel on rikutud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016.

 

11. Kuidas kaua Teie isikuandmeid säilitame?

a.                   Me kavatseme jälgida, et Teie Isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased. Me kustutame kõik Teie kohta säilitatavad Isikuandmed siis, kui me neid enam ei vaja.

b. Me säilitame käesolevas Privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel kasutatavaid Isikuandmeid maksimaalselt 2 aastat, välja arvatud:

·         juhul, kui seadus nõuab, et me säilitaksime Teie Isikuandmeid pikema või lühema aja vältel;

·         Teie Isikuandmed, mida me kasutame selleks, et Teil oleks võimalik osaleda kampaaniates, püsiklientidele suunatud programmides ja teistes sarnastes programmides, kampaaniate ja teiste muude sarnaste ürituste läbiviimiseks, mida säilitatakse maksimaalselt kuni 10 aastat;

·         Isikuandmeid, mida me kasutame Teie taotlustele vastamiseks säilitatakse maksimaalselt 10 aastat;

·         Isikuandmeid, mida kasutame seoses Teie isikuandmetele juurdepääsu taotlustele vastamiseks säilitatakse maksimaalset 5 aastat alates hetkest, kui me Teile vastavad andmed edastasime.

c. Nõusolekupõhiseid [küpsiseid] ja nendega sarnaseid tehnoloogiaid säilitatakse Teie lõppseadmes 13 kuud (välja arvatud [sessiooniküpsised] ja nendega sarnased tehnoloogiad, mis säilivad kuni sirvimissessiooni lõpuni).

d. Kontod, mis on seotud meie tarbijate interaktiivse andmebaasiga ning mida pole 1 kuu jooksul nende loomisest alates kasutatud (st Te ei ole andnud nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, kui töötlemine põhineb nõusolekul, nt turunduskommunikatsiooni saatmiseks ning osalemine või mitteosalemine kampaanias), kustutatakse 2 kuu möödudes nende loomisest.

12. Kuidas me Teie andmeid kaitseme

Teie andmete turvalisus on meile väga oluline ja me oleme kehtestanud kaitsemeetmeid, et tagada kogutavate ja Saitide pakkujatega jagatavate andmete terviklikkus ja turvalisus.

Jõudeolekus on Isikuandmed krüpteeritud asümmeetrilise ja sümmeetrilise krüpteerimissüsteemi abil ning ka andmete edastamise ajal on nad krüpteeritud tehnoloogia abil, mida nimetatakse turvaliseks soklikihiks (Secure Socket Layer), lühendatult SSL. SSL tehnoloogia krüpteerib andmed enne, kui need liiguvad üle Interneti kasutaja seadme ja ettevõtte tsentraalse süsteemi vahel; sel teel muudetakse andmed kõrvalistele isikutele mõistetamatuks ja seega tagatakse edastava info konfidentsiaalsus. Lisaks eeldab SSL-i kasutamine sobivat brauserit, mis on võimeline „vahetama“ turvavõtit pikkusega vähemalt 128 bitti, mis on vajalik eelpool mainitud turvalise side loomiseks tsentraalse kaasomaniku süsteemidega.

Siiski pole ükski turvasüsteem täielikult läbitungimatu ning me ei saa tagada oma süsteemide 100%-list turvalisust. Kui meie kontrolli all olevate andmete turvalisus satub ohtu turvameetmete rikkumise tõttu, siis astume mõistlikke samme olukorra uurimiseks ja teavitame, vastavalt asjaoludele, isikuid, kelle andmed võivad olla ohustatud, samuti astume muid samme, mida kohaldatavad õigusaktid meilt nõuavad.

13. Kohaldatav õigus

Käesolevale Privaatsusteatele kohaldatakse Belgia õigust ja muid Euroopa Liidu kohustuslike õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning seda tõlgendatakse vastavalt.

14. Käesoleva Privaatsusteate uuendamine

Infot Privaatsusteate viimaste muudatuste kohta leiate selle lehe ülemises osas olevast valikust „VIIMANE REDAKTSIOON“.

Me informeerime Teid aegsasti kõigist käesoleva Privaatsusteate kavandatavatest muudatustest enne nende muudatuste jõustumist.

Kui Te mõne muudatusega ei nõustu, on Teil õigus oma konto sulgeda. Kui jätkate meie Saitide kasutamist pärast käesoleva Privaatsusteate muudatuste avaldamist, siis tähendab see, et olete muudatused läbi lugenud ja neist aru saanud.

Te saate käesoleva Privaatsusteate (ja iga selle muudetud ja täiendatud versiooni) oma tarbeks välja trükkida, alla laadida või muul viisil salvestada.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LISA 1 – ANDMETÖÖTLEJAD

 

RAKENDUS

VEEBISAIDID

Coca-Cola Balti Jookide AS, mis aitab meil meie Rakendust hallata.

Coca-Cola Balti Jookide AS, mis aitab meil hallata meie Saite ja on seotud Teid puudutavate teadaannetega.

Endava aitab meil meie Rakendusi arendada. Endava plc asub aadressil 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Ühendkuningriik.

MRM McCann osutab tehnilist abi meie kliendisuhete haldamise (CRM) süsteemile, edastades meiliteateid ja analüüsides meili teel korraldatavaid kampaaiad.

MRM McCann abistab meid kahel tasandil. Meie esimese tasandi tugiteenuseid osutab MRM McCann, mis asub aadressil calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Hispaania. Meie teise tasandi tugiteenuseid osutab MRM McCann, mis asub aadressil 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009.

 

Adobe hostib meie (i) sisuhaldussüsteemi (CMS), (ii) kliendisuhete haldamise (CRM) süsteemi, (iii) kolmandate isikute veebisaitidel (laua- ja sülearvutites) ja mobiilirakendustes näidatavate reklaamide personaliseerimist (iv) meili teel või tõuketeadetega saadetavaid otseturundusteateid. Näiteks hostib meie Adobe kampaania servereid firma Amazon Web Services taristu Oregonis.

 

 

 

Akamai Identity Cloud (Janrain) hostib meie tarbijate identifitseerimise ja juurdepääsu haldamise (CIAM) süsteemi, kus me säilitame oma saitide ja rakenduste kasutajaprofiile. Akamai Technologies, Inc. asub aadressil 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

 

Reply AG opereerib aruandluslahendusi ja teostab andmeanalüüsi. Reply AG asub Saksamaal Berliinis.

Epam opereerib ja haldab meie tarbijate interaktiivset andmebaasi.

EPAM Systems, Inc. asub Suurbritannias, Londonis. Tiim ise paikneb füüsiliselt Ungaris.

 

Microsoft Azure on firma, mida me kasutame sekundaarsena (andmejärve säilitamine), andmete puhastamiseks, konsolideerimiseks ning andmete analüüsimiseks ja aruandluseks. Microsoft asub aadressil 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA.

 

Akamai Identity Cloud (Janrain) hostib meie tarbijate identifitseerimise ja juurdepääsu haldamise (CIAM) süsteemi, kus me säilitame oma saitide ja rakenduste kasutajaprofiile. Akamai Technologies, Inc. asub aadressil 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS) hostib Saite / või meie IT-süsteeme ja pakub süsteemi tuge.  See asub aadressil Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Iirimaa.

 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS) pakub pilveandmetöötluse teenust. See asub aadressil Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Iirimaa.

Google teenuseks on (i) pilvesalvestus ja suurte päringute andmebaaside haldamine ning meile kuuluvatel digitaalsetel platvormidel ja kolmandate isikute veebisaitidel (laua- ja sülearvutites) ja mobiilirakendustes avaldatavate reklaamide isikupärastamine ja (ii) Apigee, meie rakenduste programmiliideste (API) hostimine. Google Ireland Limited aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

CIC töövõtjad:

• Comdata Holding France toetab kliendisuhtluse keskuse tegevust. See asub aadressil Avenue du General de Gaulle

92635, Gennevilliers Cedex, Prantsusmaa.• CCC Holding GmbH toetab kliendisuhtluse keskuse tegevust. See asub aadressil Spengergasse 37, 1050 Viin, Austria.

• Findasense España SL toetab kliendisuhtluse keskuse tegevust. See asub aadressil Plaza de Callao, 28013 Madrid, Hispaania.

 

Meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes osutavad meile selliseid teenuseid nagu kommunikatsiooni tugiteenused, auditeerimis- ja nõustamisteenused.

Crashlytics, kes kogub teavet siis, kui Rakendus kokku jookseb (nt Teie seadme identifikaator, seadme tarkvara ja OS-i andmed, Rakenduse versioon, seadme füüsiline asukoht kokkujooksmise ajal), et meile selle kohta infot anda. Crashlytics on osa firmast Google Ireland Limited, mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

Meie Äripartnerid, kellega me võime sõlmida eraldi suhted nende endi turunduskommunikatsiooni teostamiseks.  Kuna need kolmandad isikud kasutavad Teie Isikuandmeid vastavalt nende endi privaatsustavadele, peaksite külastama nende veebisaite, millelt leiate teavet nende poolt rakendatavate privaatsustavade kohta.

MRM McCann osutab tehnilist abi meie kliendisuhete haldamise (CRM) süsteemile, edastades meiliteateid ja analüüsides meili teel korraldatavaid kampaaiad. MRM//McCann asub USA-s New Yorgis. Tiimid, mis osutavad teenuseid kliendiandmete ja täppisturunduse üksustele, asuvad USA Michigani osariigis Detroitis ja Hispaanias Madridis.

Kolmas isik, reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise, ettevõtte või selle mis tahes osa, vara või varude üleandmise, võõrandamise või muu käsutamise läbiviimiseks (sh seoses pankroti- või muu sarnase menetlusega).

Appsflyer töötleb Teie Isikuandmeid (i) mobiilturunduse analüüsimiseks ja arvestamiseks (nt selleks, et määrata, milliseid partnerite poolt pakutavaid kanaleid, kampaaniaid konkreetne Rakendus installeerib) ning (ii) [Rakenduse installeerimisega seotud pettuste avastamiseks]. Appsflyer Ltd. asub aadressil San Francisco, California, USA.

 

Asjaomased ametiasutused, tütar- ja sidusettevõtjad ja kolmandad isikud vastavalt sellele, mida me peame vajalikuks ja asjakohaseks: (a) meile seadusega pandud kohustuste täitmiseks; (b) selleks, et vastata ametiasutustest ja valitsusasutustest, sh väljaspool Teie elukohariiki asuvatest ametiasutustest ja valitsusasutustest tehtud järelepärimistele; (c) et tagada meie poolt kehtestatud tingimuste järgimine; (d) et kaitsta meie või meiega seotud isikute tegevust; (e) et kaitsta seaduslikul viisil meie ja/või meiega seotud isikute õigusi, eraelu puutumatust, turvalisust või vara ning (f) et meil oleks võimalik rakendada kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid või vähendada meile tekitatavat kahju.

Pädevad asutused: me võime avaldada Teie Isikuandmeid pädevatele asutustele rangelt seadusega nõutud ulatuses.

Salesforce hostib platvormi, millel säilitatakse vastuseid päringutele „võta meiega ühendust“. See asub aadressil Castellana 79, 28046 Madrid, Hispaania.

Adobe hostib meie (i) sisuhaldussüsteemi (CMS), (ii) kliendisuhete haldamise (CRM) süsteemi, (iii) kolmandate isikute veebisaitidel (laua- ja sülearvutites) ja mobiilirakendustes näidatavate reklaamide personaliseerimist (iv) meili teel või tõuketeadetega saadetavaid otseturundusteateid. Adobe Inc. asub aadressil 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA

Integral Ad Science (IAS) - brändiohutuse tagamiseks ja meie reklaamide kuvamise tagamiseks ainult seal, kus me seda vajalikuks peame. IAS asub järgmisel aadressil: New York, Morton Street 95, NY 10014

Kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes osutavad meile selliseid teenuseid nagu kommunikatsiooni tugiteenused, auditeerimis- ja nõustamisteenused.

 

Meie Äripartnerid, kellega me võime sõlmida eraldi suhted nende endi turunduskommunikatsiooni teostamiseks.  Kuna need kolmandad isikud kasutavad Teie Isikuandmeid vastavalt nende endi privaatsustavadele, peaksite külastama nende veebisaite, millelt leiate teavet nende poolt rakendatavate privaatsustavade kohta.

 

Kolmas isik, reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise, ettevõtte või selle mis tahes osa, vara või varude üleandmise, võõrandamise või muu käsutamise läbiviimiseks (sh seoses pankroti- või muu sarnase menetlusega).

 

Asjaomased ametiasutused, tütar- ja sidusettevõtjad ja kolmandad isikud vastavalt sellele, mida me peame vajalikuks ja asjakohaseks: (a) meile seadusega pandud kohustuste täitmiseks; (b) selleks, et vastata ametiasutustest ja valitsusasutustest, sh väljaspool Teie elukohariiki asuvatest ametiasutustest ja valitsusasutustest tehtud järelepärimistele; (c) et tagada meie poolt kehtestatud tingimuste järgimine; (d) et kaitsta meie või meiega seotud isikute tegevust; (e) et kaitsta seaduslikul viisil meie ja/või meiega seotud isikute õigusi, eraelu puutumatust, turvalisust või vara ning (f) et meil oleks võimalik rakendada kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid või vähendada meile tekitatavat kahju.

 

Microsoft Azure on firma, mida me kasutame sekundaarsena (andmejärve säilitamine), andmete puhastamiseks, konsolideerimiseks ning andmete analüüsimiseks ja aruandluseks. Microsoft asub aadressil 2624 NE University Village St, Seattle, Washington State, USA.  

 

 

Epam opereerib ja haldab meie tarbijate interaktiivset andmebaasi. EPAM Systems, Inc. asub Suurbritannias, Londonis.

 

Firebase, mis töötleb Teie Isikuandmeid selleks, et analüüsida Saitide kasutamist ja kasutajate suhtlemist Saitidega (nt kuidas inimesed meie Saite kasutavad, millal nad seda teevad ja milliseid seadmeid kasutavad) [ja tuvastada nende analüüside põhjal suundumusi ja mustreid tõuketeadete isikustamiseks ja nende edastamiseks Saitide kasutajatele]. Firebase on osa firmast Google Ireland Limited, mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

 

 

 

16. LISA 2 – KOLMANDATE ISIKUTE JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

 

Kolmandast isikust partner

Partneri toode

Jälgimisthnoloogia tüüp

Kirjeldus

Google

Google Analytics

Küpsised, sildid, pikslid ja ID-d

 

Google Analytics jälgib seda, mida Te Veebisaidil teete (nt selleks, et teada saada, kuidas Te Veebisaiti kasutate, millal seda kasutate, milliselt seadmelt seda teete), tuletab sellest analüüsist üldised tarbimistrendid ja -mustrid, et meil oleks võimalik Coca-Cola tooteid ja teenuseid paremaks muuta. Firna Google Ireland Limited aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

 

Appsflyer

Appsflyer

Registreerib rakenduse sündmusi, sessioone ja klõpse

 

Appsflyer töötleb Teie Isikuandmeid (i) mobiilturunduse analüüsimiseks ja arvestamiseks (nt selleks, et määrata, milliseid partnerite poolt pakutavaid kanaleid, kampaaniaid konkreetne Rakendus installeerib) ning (ii) Rakenduse installeerimisega seotud pettuste avastamiseks. Appsflyer Ltd. asub aadressil 100 1st St 25th floor, San Francisco, CA 94105, USA.

 

Google

Firebase

Registreerib rakenduse sündmusi, sessioone ja klõpse

 

Firebase, mis töötleb Teie Isikuandmeid selleks, et analüüsida Saitide kasutamist ja kasutajate suhtlemist Saitidega (nt kuidas inimesed meie Saite kasutavad, millal nad seda teevad ja milliseid seadmeid kasutavad) [ja tuvastada nende analüüside põhjal suundumusi ja mustreid tõuketeadete isikustamiseks ja nende edastamiseks Saitide kasutajatele]. Firebase on osa firmast Google Ireland Limited, mille aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa