JätkusuutlikkusCoca-Cola koos villimispartneritega on võtnud endale eesmärgiks luua lisaväärtust. Seda nii kohalikele kogukondadele, kus me tegutseme, kui ka maailma tasandil, sest planeeti Maa jagame ju ühiselt.

Jätkusuutlikkus moodustab meie äris väga oluline osa.

Coca-Cola jätkusuutlikkuse raamistik "Mina, Meie, Maailm" on meie ühine nägemus, kuidas ühiselt luua sotsiaalset lisaväärtust ja käivitada positiivseid muutusi nii meie tarbijatele kui ka kohalikele kogukondadele.

Lühidalt tähendab see alljärgnevat:
• Mina - suurendame isiklikku heaolu
• Meie – loome ja toetame tugevamaid kogukondi
• Maailm – kaitseme keskkonda

Detailsemalt jätkusuutlikkusest saad lugeda siit.