Coca-Cola tarbijamängu „SUVI 2019”

 

REEGLID

 

 

1. KORRALDAJA

 

Coca-Cola kampaaniat „Suvi 2019” (edaspidi: kampaania) korraldab Aktsiaselts Coca-Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 800 2635 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas nende reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest ja reeglitest tulenevate nõuete kohaselt.

 

 

2. KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

 

Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

 

 

Joogid Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, ja Sprite, mis on pooleliitristes plastpudelites ja 0.33 L purkides, millel on kampaaniasilt ja -kork või purgi avaja (edaspidi: kampaaniatoode), ning mida ostetakse Eesti territooriumil.

 

Kampaaniatoodete kampaaniakorgid on valget värvi ja nendel on kujutatud graafikas päikest ning tekst „Võida!“ eesti, läti ja leedu keeles (edaspidi: kampaaniakork). Purkide avajad ei ole eridisainiga, kuid kampaanias osalevad purgid on vastavalt märgistatud. Kõikidel kampaaniakorkidel või purkide avajatel on seespool ainulaadne kümnekohaline kood, mis koosneb numbritest ja tähtedest.

Korraldaja pakub kampaania raames kuni 2 960 000 kampaaniatoodet.

 

 

3. OSALEMISÕIGUS

 

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud (alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

 

 

4. KAMPAANIA KESTUS

 

Kampaania “SUVI 2019” kestab: 01.07.2019– 31.08.2019.

 

Kampaaniatooteid müüakse kuni 31.08.2019 või kuni nende lõppemiseni (kui kampaaniatooted saavad otsa enne 31.08.2019). Kampaaniatooted võivad olla saadaval ka pärast kampaania lõppemist, kuid sellisel juhul ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

 

Auhindu antakse välja iga päev 01.07.2019 kuni 31.08.2019.

Ainulaadset koodi saab registreerida ja „münti“ (vt punkt 6b) kasutada kuni 31.08.2019 kella 23:59:00-ni.

 

Auhindu saab lunastada kuni võidupiletite (vt punkt 7) kehtivusaja või vastava ürituse ametliku lõpuni.

 

 

5. KAMPAANIA TERRITOORIUM

 

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

 

6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

 

Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ja registreerima kampaaniakorgi või purgi avaja all oleva ainulaadse koodi Coca-Cola ametlikus äpis

    Ios: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

    Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en_GB

 

Pärast koodi ametlikus Coca-Cola äpis registreerimist saab osaleja „mündi“. Kampaania osalemiseks osalejal peab olema 1 „münt“ ja 50 „gemi“. Olemas on järgmised võimalused „gemide“ kogumiseks:

    a) Esmakordne registreerimine äpis: 50 gemi,

    b) Uue sõna avamine või kasutamine: 30 gemi,

    c) “Like” saamine: 10 gemi,

    d) Postituse jagamine: 50 gemi.

 

Osalejale sobival ajal, kuid enne kampaania ametlikku lõppu saab osaleja vahetada saadud „mündi“ ja gemid ametlikus Coca-Cola äpis pileti vastu, kus on kirjas, kas osaleja on auhinna võitnud. Kui osaleja on võitnud auhinna, teavitatakse ühtlasi osalejale ka millise auhinna on osaleja võitnud.Võitjad peavad ainulaadse koodiga kampaaniakorgi või purgi avaja kuni auhinna kättesaamiseni alles hoidma.

 

 

7. AUHINNAD

 

Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 9 932 eurot.

 

Kampaania auhinnad on järgmised:

 

    a) 8 tk kinkekaarti ettevõttelt KINGITUSTE SAAR OÜ (www.kingitustesaar.ee). Iga kinkekaardi väärtus on 100 eurot;

KINGITUSTE SAAR OÜ kinkekaardid kehtivad kuni 20.06.2020.

Ühe kinkekaardi väärtus on 100 eurot;

 

    b) 59 tk 2-päeva piletit üritusele POSITIVUS FESTIVAL 2019.

POSITIVUS FESTIVAL 2019 toimub Salacgrīvas, Lätis, kuupäevadel 26.07.-27.07.2019.

Ühe pileti väärtus on 65 eurot;

 

    c) 49 tk 3-päeva piletit üritusele BEACH GRIND 2019.

BEACH GRIND 2019 toimub Pärnus, Eestis, kuupäevadel 18.07. 2019 – 20.07.2019.

Ühe pileti väärtus on 45 eurot;

 

d) 2  “STIGOBIKE” ratast ühingult Stigo Ltd. (www.stigobike.com)

“STIGOBIKE” rattad saadetakse võitjale 14 päeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist.Võitja peab teavitama korraldajat 5 päeva jooksul alates võidust teadasaamist aadressi, kuhu tuleb ratas saata.

 

Ühe ratta väärtus on 1000 eurot;

 

    e) 130 tk ühe korra piletit FORUM CINEMAS kinno.

FORUM CINEMAS kinopiletid kehtivad kuni 31.12.2019.

Ühe pileti väärtus on 8,4 eurot.

 

(edaspidi koos nimetatud: auhinnad).

 

 

8. AUHINDADE VÕITMISE JA KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

 

Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügipunktidest.

 

Kampaanias osalemiseks peab osaleja registreerima kampaaniakorgi või purgi avaja all oleva ainulaadse koodi Coca-Cola ametlikus äpis

    iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en_GB

 

Äppi registreerimise käigus peab osaleja täitma ankeedi, kus küsitakse tema kasutajanime, e-posti aadressi ja kampaaniakorgi või purgi avaja ainulaadset koodi.

 

Registreerimisega võtab osaleja endale kogu vastutuse selle eest, et registreerimisel avaldatud informatsioon on tõene ja täpne. Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise. Ainulaadset koodi saab kasutada registreerimiseks ainult ühe korra.

 

Pärast koodi ametlikus Coca-Cola äpis registreerimist saab osaleja „mündi. Kampaania osalemiseks osalejal peab olema 1 „münt“ ja 50 „gemi“.

 

Osalejale sobival ajal, kuid enne kampaania ametlikku lõppu saab osaleja vahetada saadud „mündi“ ja „gemid“ ametlikus Coca-Cola äpis pileti vastu, kus on kirjas, kas osaleja on auhinna võitnud. Kui osaleja on võitnud auhinna, teavitatakse ühtlasi osalejale ka millise auhinna on osaleja võitnud.

 

 

Iga päev (perioodil 1.07.2019 kuni 1.07.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 2 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

    a) Positivus 2019 festivalipilet; või

    b) Beach Grind festivalipilet.

 

Iga päev (perioodil 02.07.2019 kuni 03.07.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 4 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

    a) Positivus 2019 festivalipilet.

    b) Beach Grind festivalipilet.

 

Iga päev (perioodil 04.07.2019 kuni 14.07.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 7 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

a) Positivus 2019 festivalipilet.

c) Beach Grind festivalipilet.

 

Iga päev (perioodil 15.07.2019 kuni 21.07.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 4 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

    a) Positivus 2019 festivalipilet.

    b) Forum Cinemas kinopilet.

 

Iga nädal (perioodil 02.07.2019 kuni 31.08.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 1 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

    a) KINGITUSTE SAAR OÜ kinkekaart.

 

1 kord kuus (perioodil 02.07.2019 kuni 31.08.2019 (kaasaarvatud)) on võimalik 1 osalejal võita üks järgnevatest auhindadest:

    a) STIGO BIKE elektriline jalgratas.

 

Auhindu on võimalik võita eelnevalt korraldaja poolt kindlaks määratud kellaaegadel, mis on määratud kuupäeva, tunni, minuti, sekundi ja millisekundi täpsusega. Kellaaegadega seonduv info on konfidentsiaalne ning ei kuulu osalejatele teavitamise. Osaleja, kes vahetab „mündi“ ja „gemid“ pärast eelnevalt kindlaksmääratud kellaaega esimesena, võidab auhinna.

 

Kui osaleja on võitnud auhinna, teavitatakse talle millise auhinna ta on võitnud. Teave saadud võitude kohta salvestatakse osaleja kontole Coca-Cola äpis.Auhindade kättesaamine:

    a) Positivuse festivali piletid - võitja saab sooduskoodi, mille ta peab registreerima Positivuse kodulehel pileti saamiseks festivalile: https://www.positivusfestival.com/

Registreerimine võib toimuda kuni 26. juulini 2019.

    b) Beach Grind festivali piletid - võitja saab sooduskoodi , mille ta peab registreerima Beach Grind kodulehel pileti saamiseks festivalile: www.beachgrind.ee/coca-cola

    c)  Forum Cinema kinkekaart - võitja saab auhinna teate saamise ajal oma äpis sooduskoodi, mida saab kasutada kinopiletite ostmisel;

    d) Kingituste Saar kinkekaart - võitja saab sooduskoodi, mille ta peab kinkekaardi saamiseks registreerima Kingituste Saar OÜ veebilehel www.kingitustesaar.ee;

    e) “STIGOBIKE” ratas saadetakse võitjale 14 päeva jooksul pärast võitja teavitamist või võitja võib rattale ise järele tulla järgnevale aadressile: kharm@coca-cola.com. Võitja peab teavitama korraldajat 5 päeva jooksul alates võidust teadasaamist aadressi, kuhu tuleb ratas saata.

 

Kampaania auhinnad, mis jäävad välja andmata (nt kui päeva jooksul vahetatakse vähem „münte“ piletite vastu, kui on auhindu), ja kampaania auhinnad, mida ei ole punktis 4 nimetatud aja jooksul kätte saadud, jäävad korraldajale.

 

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE  

 

Korraldaja töötleb kampaania läbiviimisel osaleja isikuandmeid, mille osaleja korraldajale andis, osalejaga sõlmitud lepingu täitmiseks (nt võitjatega ühenduse võtmiseks, auhindade kättetoimetamise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Osaleja on kohustatud täitma ametlikus Coca-Cola äpis ainulaadse koodi registreerimise käigus ankeedi, kus küsitakse tema kasutajanime, e-posti aadressi ja kampaaniakorgi või purgi avaja ainulaadset koodi. Osaleja poolt tema isikuandmete esitamine on korraldaja ja osaleja vahelise lepingu sõlmimise eelduseks. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on korraldaja. Korraldaja võib isikuandmeid edastada kolmandatest isikutest koostööpartneritele, kes aitavad korraldajal kampaaniat läbi viia (nt reklaamiagentuur).

 

Korraldaja säilitab osaleja isikuandmeid kampaania ajal ning kuni kaebuste esitamise tähtaja lõpuni vastavalt punktile 11. Aktiivsete kaebuste puhul võib korraldaja säilitada osaleja isikuandmeid kuni kaebuste menetlemise lõpuni.  

 

Osalejatel on andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Osalejatel on õigus taotleda korraldajalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Samuti on osalejal isikuandmete ülekandmise õigus. Nende õiguste kasutamisel ning korraldajate poolt vastavate meetmete võtmisel või nendest keeldumisel juhindutakse kehtivast õigusest.

 

Küsimuste korral on võimalik pöörduda korraldaja andmekaitsespetsialisti poole kirjutades järgnevale eposti aadressile: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

 

Kampaaniaga seoses isikuandmete töötlemisele täiendavalt kohalduva privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda Coca-Cola ametlikul veebilehel aadressil: https://www.coca-cola.ee/et/ettevote/konfidentsiaalsus/.

 

Kui osaleja leiab, et korraldaja rikub isikuandmete töötlemisel tema õigusi, on osalejal õigus pöörduda kaebuse esitamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).

 

 

10. KORRALDAJA VASTUTUS

 

Coca-Cola Company ega korraldaja ega nende esindajad ega agentuurid ei vastuta trükivigade ega kampaaniatoodete (sh kampaaniakorkide ja purgi avajate) puuduste eest. Kõik kampaanias osalemise ja auhindade lunastamisega seotud kulud kannavad osalejad ning korraldaja neid ei hüvita, kui reeglitest ei tulene teisiti. Korraldaja ja Coca-Cola Company ei vastuta auhindade tarnimata või andmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on korkide puudused.

 

 

11.  KAEBUSTE LAHENDAMINE

 

Kõik kampaaniaga seotud kaebused (eelkõige need, mis on seotud auhindade kättetoimetamise viisiga) tuleb esitada korraldajale kirjalikult 30. septembriks 2019 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 30.09.2019) aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti.

 

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi käesolevate reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

 

Kui kampaanias osalemist kinnitava tõendi kehtivuse või õigsuse suhtes on kahtlusi, teeb komisjon otsuse reeglite, kampaaniakorgi või purgi avaja mudeli ja tuvastamist võimaldavate omaduste kohta olemas oleva teabe alusel.

 

Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglitega hõlmamata asjadega.

 

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud posti teel. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka telefoni teel.

 

 

12. MUUD SÄTTED

 

Teave kampaania reklaami kohta on mõeldud vaid infoks.

 

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel.

 

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib reegleid.

 

Kui reeglitest ei tulene teisiti, ei saa auhindu vahetada sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

 

Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate korraldaja kodulehel, sotsiaalmeedia lehel ja muul asjaomasel viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud.

 

Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta telefonil 800 2653 või veebilehel www.coca-cola.ee. Reeglite terviktekst on avaldatud aadressil www.coca-cola.ee.

 

Reeglid on kinnitanud AS Coca-Cola HBC Eesti juhatus.